Dbamy o czystość naszej Gminy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Świerznie Spółka z o.o.

Zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej DN 110 mm na odcinku Sulikowo – Dąbrowa w ramach zadania poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Świerzno – etap II”

Czytaj więcej

Rozpoczęcie inwestycji pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno – etap II ( budowa przydomowych oczyszczalni ścieków)

Czytaj więcej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II

Przejdź na stronę ogłoszenia

˝Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II˝ – Modernizacja wieży ciśnień

Przejdź na stronę ogłoszenia

Przetarg II – ˝Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II˝ – Modernizacja wieży ciśnień

Przejdź na stronę ogłoszenia

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świerzno etap II˝ – modernizacja wieży ciśnień

Przejdź na stronę ogłoszenia